கற்பை விட…

கற்பை விட நேசிக்கவும் யோசிக்கவும் தெரிந்த துணை எவ்வளவோ மேல். காதல் என்பது கற்பையும் தாண்டிய விஷயம். இதற்கு முன் உடலுறவு கொண்ட பெண் திருமணத்திற்கு (காதல் கொண்ட) பிறகு வேறோர் நபரோடு தொடர்பு கொள்ள வாய்ப்பு இருப்பதாக ஒருவர் கருதலாம். ஆண்கள் மட்டுமென்ன, எத்தனை நீலப்படங்களும், அதிலுள்ள காம நிகழ்வுகளை எண்ணி எண்ணி மனதில் நினைவுகொண்டு இருப்பார்கள், எத்தனை பெண்களோடு கணவிலோ யதார்த்தமாகவோ உடலுறவு கொண்டு இருப்பார்கள். அவர்கள் அனைவரும் என்ன திருமணத்திற்கு (காதல் கொண்ட) பிறகு வேறோர் நபரோடு தொடர்பு கொள்ள விரும்புவாரோ? அவர்களுக்குள் உண்மையான அன்புக் காதல் அறவே தோன்றாதோ? ஆண்களை போலத்தான் பெண்களும்!

திருமணத்திற்கு பின் சந்தேகிப்பது, தன்னம்பிக்கயின்றி, நம்மை விட சிறந்த ஒருவனை கண்டு மயங்கி விடுவாளோ? என்ற இழிவான எண்ணத்தை தான் குறிக்கிறது. (அதுவே சந்தேகிக்கும் பெண்களுக்கும் பொருந்தும்).

ஆணே! உன்னை விட அவளுக்கு உலகில் வேறெதுவும் பெரிதல்ல, அதனால் தான் அவள் உன்னை விரும்புகிறாள். அவளது கடந்த வாழ்கையையும், உன்னுடைய கடந்த வாழ்கையையும், மறந்து அவள் காதலை மனதில் கொள்!

ஆனால் நம் முன்னோர்கள் சொன்னது வேறு என்று சிலர் கருதலாம். அவர்கள் கூறியது போல் கற்பு என்பது ஆண்களுக்கும் பொருந்தும். பிறந்த நாள் முதல் ஒரு பெண்ணை கூட காம எண்ணத்தோடு அறவே கருதாமல் இருப்பது தான் அது. இந்த காலகட்டத்தில் அது நடக்கும் காரியமா? அப்படி நடந்தால்தான் அதில் பிழை உள்ளதா? இல்லை! அனுபவம் மூலம் தான் நாம் எதையும் கற்று கொள்ள முடியும், அனுபவிக்க வேண்டும், காதலயும் தான்.

posted as a comment here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s