கண்மணியே…

அள்ளி யள்ளிப் பருகுதடியென்
உயிர் ததும்பும் தேனதனை அவ்வருவியிலே
குளிர்ந்தே மனங்குளித்து கூத்தாடுதடி
இசை மிகுந்த காற்றின் அலைதனிலே
படர்ந்தே தென்றல் பந்தாடுதடி
பண்பாடும் பனைமர ஓலையிலே
பருந்துபோற் சிறகடித்துப் பறக்குதடி
என்மனம் இன்பமது ஊடுருவவே
தனிமைதனின் சோகமும் மகிழுமோ
விரைத்த வுள்ளந்தான் உவந்தேவுருகுமோ
உன் தேன்மொழியதனை கேட்கையிலே?

Advertisements

2 responses to “கண்மணியே…

  1. very nice choice of words – they are faithfully reflecting the emotions to the reader 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s