எழிலைக் கொஞ்சும் ஐம்புலன்கள்

மொசார்ட்டோடு மோகங்கொண்டு
பீதோவனோடுப் பிணைந்து
இளையராஜாவின் இசையில் இதயங்கொண்ட
என் செவிகள் வேண்ட
முற்றின நிலா முத்தாகொளிர
வெண்மேகங்கள் விண்மீன்களைத் தீண்டவே
அதைக் கண்டுக்கொண் டென்கண்களும் வேண்டினவே,
மென்காற்றுப் படரச் சிலிர்த்தேயென்
மேனி சிரித்துக் கேட்டனவே – அவ்விரவில்
விரியும் மொட்டோடு வரும் வாச முணரும்மூக்கோடு,
முத்தமிழை முத்தமிட்டு நாவில் சுவைக்க
கலைநயமிக்க வோர்ப்பாடல் வரைந்திடவே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s