பெண்மையும் புலமையும்

பெண்கட் கழகு சேர்ப்பதோர்ப்
புலவனின் சொற்களே!
அவன்புலமை யோர்வடிவம் கொள்வதோ
அவன் அம்மாவின் அன்பிலே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s