மாறும் காதல்

“காதல் என்றொன்று இல்லை என்றேன்
உன்னைக் காணும்வரை”
என்றேன் அவளிடம்
ஏனேனி லிவளை கண்டதில்லை
நான் நேற்றுவரை
கண்டிருந்தால் கூறியிருப்பேன் முதலில்
இவளிடம் முதல் வரியை!
– காதல் மிக அழகானது அதுவே
பலர்மேல் வருவது இயல்பானது!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s