இரட்டித்த பூரிப்பு

அழகிய விழிகளோடு
அகன்ற பார்வைக்கொண்டு அவன்
ஆழ்நெஞ்சில் அவள்
ஆசையை ஊற்றினாள்.
உயிரிய வேதியியலை
கசடறக் கற்ற அவனுக்கு
ஹார்மோன்கள் செய்யும்
அறிய விந்தை இரட்டித்தது
அவன் பூரிப்பை.
அவள் நவரச இதழை
நயத்தோடு சுவைக்கச்
செய்ய அவன் அவளோடு
மூழ்கினான் வர்ணக் கனவுலகில்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s