தமிழ்

மேலும் தமிழை விரும்புவேன்
அத்தமிழ் என்னை விரும்பவே
கவிதைகள் பல கிறுக்குவேன்.
வெறும் கிறுக்கல்களாக முடியாது
அழகு வடிவம் பெற
அயரா துழைப்பேன் – அவை
நடையும் நயமும் பெறச் சிந்தையில்
தடையும் தயக்கமும் அகல
என் உள்ளெண்ணங்கள் அழகிய
அர்த்தங்கள் கொள்ள என்றென்றும் யாசிப்பேன்.
இம்மொழியை கற்றுத்தா னென்னப் பயனென்பார்
வீணாக அழிப்பாய் காலத்தை என்றறிவுரைக் கூறுவார்
அவர்கட்கு, நான் பிழைக்க முயலவில்லை
வாழ வுத்தேசிக்கிறேன் என்று புலப்படக் கூற
நற்புலமையைத் தேடுவேன் என்னுள்!

Advertisements

2 responses to “தமிழ்

  1. மிக அருமை… !!!

    முதல் முறையாக நான் இந்த வலைப்பதிவினைக் காண்கிறேன்…

    இதனை தொடர்ந்து படிக்க என்னைத் தூண்டுவதற்கு இந்த ஒரு கவிதையே போதும்…

    – அருண் கருப்பசுவாமி

  2. nice nice 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s