சாவுக்கு சான்றிதழ்

விழியில் ஒளியும் ஒழியும்

மனித உயிரும் உருண்டோடும்

மண்ணில் வாழ்வோர் மரணம் என்பர்

மாய்ந்தப் பின் சான்றிதழ் பெறுவர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s